Aspendos Şehri

Antalya’nın 40 m güneyinde, Serik ilçesinde yer alan Aspendos şehri, M.Ö. 10 yüzyıl içerisinde, Akalar tarafından kurulmuştur. Belkıs köyünde yer alan, antik tiyatrosuyla bilinmektedir. 155 yılında, Theodorus’un oğlu Yunan mimar Zenon tarafından inşa edilen tiyatro, 96 metre çapındadır ve 7.000 kişilik kapasiteye sahiptir. Dünya üzerinde en iyi korunmuş antik tiyatrolardan biridir. Periyodik olarak Selçuklular tarafından, Helenistik geleneğin korunması amacıyla onarılan tiyatro, kervansaray olarak da kullanılmıştır.

İlk Para Basılan Şehirlerden Aspendos

Ayrıca M.Ö. 500 civarında, madeni para basımına başlayan Aspendos, tarihte ilk para basılan şehirlerden biridir. Şehrin nümismatik (metal para ve madalyaların tarihini inceleyen bilim dalı) tarihi, Antik Yunan’dan Eski Roma’ya kadar uzanmaktadır. Para basımının önem kazanmasında başlıca etkenin, Aspendos’un önemli bir ticaret yolu üzerinde yer alması olduğu düşünülmektedir. Ayrıca şehrin tuz, yağ ve yün ticareti sayesinde, dönemin en zengin şehirlerinden biri olduğu da bilinmektedir.

Aspendos Opera ve Bale Festivali

Bölgenin ve aynı zamanda ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan antik tiyatro, aynı zamanda günümüzde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’ne de ev sahipliği yapmaktadır. Festival 1994 yılından beri her yıl düzenlenmektedir. Festivalin bu yıl, 3-15 Eylül tarihleri arasında yirmi üçüncüsü düzenlenecektir. Uluslararası katılımcıların da yer aldığı festivalde, opera, bale ve konser etkinlikleri bulunmaktadır.

Aspendos Hikayesi

Tiyatronun ayrıca, ağızdan ağıza aktarılmış bir hikâyesi de mevcuttur. Hikâyeye göre kral, kızını halkı için en yararlı şeyi yapan kişiye vermeyi (evlendirmeyi) vaat eder. Kralın kızı ile evlenebilmek için birbirleriyle yarışan ikiz kardeşlerden teki, Aspendos antik tiyatrosunu inşa ederken diğeri, pek çok engele rağmen kente su getirmeyi başarabilen su kemerlerini inşa eder. Kral su kemerlerini gördükten sonra kızını su kemerlerini inşa eden kardeşe vermek ister. Bunun üzerine Zenon, kralın kızıyla evlenebilmek için, tiyatronun akustiğinden faydalanarak, ‘Kral kızını bana vermeli!’ der ve sesini, tiyatronun üst sıralarında yer alan krala duyurmayı başarır. Bu akustikten çok etkilenen kral, kızını Zenon’a verir. Hikâyenin bir farklı versiyonunda ise, kralın kızını büyük bir kılıçla ikiye böldüğü ve ikiz kardeşlere paylaştırdığından bahsedilir.

Add Comment