Kazdağları Ekosistemi : Kazdağı Flora ve Fauna

Kazdağları Ekosistemi : Bitki Örtüsü ve Canlılar

Kaz Dağlarında konaklayacakların, yılın hangi mevsimi yaşanıyor olursa olsun görecekleri manzara aynıdır:

Yeşil fistanını üzerinden çıkarmayan heybetli dağlar!

Kurak dönem etkili olmasına karşın yeşilliğin yıl boyu mevcudiyetini koruması sık rastlanan bir durum değil. Bu nedenle bu dağlar ayrı, bu dağlar özel.

Yalnız sadece her dem yeşil olması da değil Kaz Dağlarını diğerlerinden ayıran. Aynı zamanda faunası ve flora zenginliğinin de katkısı oldukça büyük.

Bu iddialı ifadelerin altını dolduran Kazdağları ekosistemine gelin yakından bakalım:

Kazdağları Ekosistemi : Orman, Maki, Otsular

Kaz Dağlarındaki ormanın karakteristiği, güney ve kuzey yönde farklıdır. Güneydeki, deniz seviyesinden başlayan ormanda, kuruluğa dayanıklı, kızılçam, palamut meşesi, mazı meşesi ve tüylü meşe gibi ağaç türleri bulunur.

Dağların kuzey kısmı ise nemlidir. Başlangıçta tarım alanları bulunur. Buradaki ormanda ise sapsız meşe, Macar meşeleri, karaçam, kayın ve Kaz Dağı göknarı, saf göknarı hâkimdir.

Kazdağları ekosisteminde maki topluluklarının da büyük yeri vardır. Makileri oluşturan türler arasında kermes meşesi, sandal, tespih çalısı, melengiç, keçiboğan, sakız, mersin, defne, katırtırnağı, Laden dikeni ve abdestbozan dikeni, ılgın ve hayıt vardır.

Otsular ise ormanlık alanlarda, makilerin arasında, tarım alanlarında kendine yer bulmuştur. Türce çok zengin olan otsular da Kazdağları ekosistemi için önemlidir. Bazıları endemik olan otsulardan çiçekli olanları, görünüşleri sebebiyle görece daha fazla dikkat çeker.

Kaz Dağları Florası

Kıyı çizgisinden zirveye kadar, Kaz Dağlarının geneline yayılmış ve %10’u endemik sayılan yaklaşık 1.000 tohumlu bitki taksonu vardır. Güney kesimde Akdeniz, kuzey kesimde ise Karadeniz fitocoğrafya bölgesine ait türler daha fazladır.

Flora türleri;

ot, çalı ve ağaç olmak üzere üçe ayrılır. Otsular, ağırlıkla çiçekli bitkiler olup yılın farklı zamanlarında ortaya çıkan türlerden oluşur. Kardelen, sarıkız çiçekleri, beyaz zambak, kum zambağı ve sarıyıldız bu otsulara örnek verilebilir.

Çalılar da Kaz Dağlarında yayılım gösterir. Sarıçiçekli orman gülleri, çobanpüskülü, papazkülâhı, sırımbağı, karamürver ve ağaç mürver, çalılara verilebilecek başlıca örneklerdir.

“Ağaç” grubunda ise nemcil türler (ağırlıkla kuzey sektörde), yayvan yapraklılar, kurakçıl türler ve ibreliler bulunur.

Kaz Dağı göknarı başta olmak üzere, gürgen, kestane, kayın, ıhlamur, kızılağaç, porsuk, sapsız meşe, servi, kızılçam, Makedonya meşesi, palamut meşesi, tüylü meşe, mazı meşesi ve boylu ardıç, Kaz Dağlarında bulunan ağaç türlerine örnektir.

Adaçayı, akçakesme, böğürtlen, çakal eriği, derici sumağı, erguvan, erika, funda, kara kekik, karabaş otu, karaçalı, kekik,  kocayemiş, kokarçalı, sarmaşık, sumak, süpürge çalısı, yaban eriği, yasemin ve zeytin de Kazdağları ekosisteminde kendine yer bulmuş diğer flora türleridir.

Kaz Dağları Faunası

Kazdağları, ekosistemin düzenine önemli katkıda bulunan flora açısından da tür zenginidir. Örneğin bu dağlarda, bitkiler ile besin zincirindeki rolü büyük olan omurgasızlar fazlaca bulunur.

Omurgalıların da bunlardan aşağı kalır yanı yoktur. Kazdağları ekosistemindeki fauna türleri; böcekler, kelebekler, sürüngenler, balıklar, amfibiler, memeliler ve kuşlardır.

Balık türleri arasında öne çıkanı, soğuk sularda yaşayan büyük benekli alabalık; amfibilerden öne çıkanları kurbağa ve semender türleridir.

Dağlar, yılan ve kertenkele türlerine de ev sahipliği yapar. Kuşların göç yolları üzerinde bulunan Kaz Dağlarında yaygın olarak ötücü, yırtıcı kuşlar vardır.

Yabankazı, karabatak, kartal, yabankazı, tahtalı ve kınalı keklik de başlıca türlerdir.

Karaca, tilki, (Kızıl tilkiye daha çok rastlanır.) porsuk, kurt (nadir), bozayı (Dağlarda yaşayan en iri memelidir ve sayılarının azlığı nedeniyle koruma altına alınmıştır.), çakal, kurt, yaban domuzu ve sincap, Kaz Dağlarında yaşayan memeli hayvanlara örnektir.

Kazdağları ekosisteminde bulunan diğer fauna türleri ise şöyledir: Akbaba, Akdeniz martısı, alabalık, atmaca, ayı, cüce kartal, çaylak, çulluk, delice doğan, doğan, gri balıkçıl, güvercin doğanı, karabaş martı, karaca, kerkenez, kirpi, porsuk, sakallı akbaba, sansar, sazan, su samuru, şah kartalı, şahin, tavşan, yaban kedisi, yarasa, yılan kartalı.

Tarih ve mitolojinin eksik olmadığı ; geleneklerine bağlı ve farklı kültürlerden gelen toplulukların kazdağları çatısı altında buluştuğu bu topraklarda özellikle hava şartları ve coğrafi özelliklerin elverişliliği neticesinde oldukça zengin bir bitki örtüsü ve yaban hayatı bu topraklarda hayat bulmaktadır.

Kazdağları ekosistemi içinde yer alan fauna ve flora sistemlerine değindiğimiz bu yazımızı beğendiyseniz size özellikle Kazdağları Termal Turizm ve Sağlık alanında hazırladığımız sayfamızı tavsiye ederiz.

Kazdağları’nı bizlerle gezmek, doğa yürüyüşlerine katılmak, jeep safari turlarına katılmak yada otelimizin orman gibi bahçesinde dinlenmek için ilgili bağlantılara tıklayabilirsiniz.

Sizleri idavilla butik otel’de ağırlamayı çok isteriz.